Test Point : Xiaomi Redmi 6 Pro EDL Mode Reset Frp

Test Point : Xiaomi Redmi 6 Pro EDL Mode Reset Frp