معي جهاز نوكيا 201 الهاتف مقيد وهذا الاسكان


================================================
Basic Phone Information
================================================
MCU Version: V 11.81 20-08-12 RM-799 (c) Nokia
IMEI Plain : 358260042030534
IMEI Spare : A358260042030530
IMEI SV : 33582600420305311F
Phone Model: Nokia 201
Category : Phone
Phone Type : RM-799


================================================
Extended Phone Information
================================================
Product Serial Number: 02D450FBI
Product Code : 059N2C6
Module Code : 0205022
Basic Production Code: 059J2K2
Long Production SN : 0
PPM SW Version : V 11.81 20-08-12 RM-799 (c) Nokia MEC
BT MCM Version : 19e2-47026
MCU SW Version : V 11.81 20-08-12 RM-799 (c) Nokia
HW Version : 2200
RFIC Version : Dummy RFIC version
LCD Version : TPO
FWID Version : kV 11.81 20-08-12 RM-799 (c) Nokia V 11.81 20-08-12 RM-799 (c) Nokia MEC 059N2C6 004
Content Pack Version : Content: mec_059K4B3 V 11.81 20-08-12 RM-799 (c) Nokia
Bluetooth ID : F4:8E:09:70:81:79
CS Type : GSM900, GSM1800


********** SIMLOCK INFO **********
CONFIG_DATA : 2341500000000000
PROFILE_BITS : 800000000003000B
ASIC : 11
PROVIDER : Vodafone Ltd;UK [GSM]
LOCK COUNTERS: KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10


Block [1] 1:Close


SIMLOCK_TYPE : PA_SL3 (15-digit NCK)
SIMLOCK_TEST : PASSED
SECURITY_TEST : PASSED
SECURITY_CODE : 12345
PHONE_MODE : TEST

================================================
Dynamic Camera Configuration
================================================
DCC ID : 06150123
DCC Ver: 008027
Status : OK


نرجوا من الاعضاء اذا في حل للمشكله تكرموا بطرحه ولكم جزيل الشكر