TINNO30_08A_GEMINI_BOOTLOADER_V005_MT6230_EV990_08A_W0832_V1_17_V005.bin, size: 66 M.