السلام عليكم كيف الحال نتمنا لكم كل الخير لكم ولكل مسلم هذا الانفو Scanning USB Ports...================================================ Basic Phone Information ================================================MCU Version: V 03.82 17-10-11 RM-704 (c) Nokia IMEI Plain : 351676052014349IMEI Spare : A351676052014340IMEI SV : 33516760520143409FIMEI (2nd) : 351676052014356IMEI Spare : A351676052014350IMEI SV : 33516760520143509FPhone Model: Ks C2-00Category : Entry PhonePhone Type : RM-704================================================ Extended Phone Information ================================================Product Serial Number: DNR042109Product Code : 059G527Module Code : 0204769Basic Production Code: 059C872Long Production SN : 0PPM SW Version : V 03.82 17-10-11 RM-704 (c) Nokia M_ABT MCM Version : 19b5-22012MCU SW Version : V 03.82 17-10-11 RM-704 (c) NokiaHW Version : 1000RFIC Version : Dummy RFIC versionLCD Version : TPOFWID Version : kV 03.82 17-10-11 RM-704 (c) Nokia V 03.82 17-10-11 RM-704 (c) Nokia M_A 059G527 001Content Pack Version : Content: m_a_dgray_059K7P3 V 03.82 17-10-11 RM-704 (c) NokiaBluetooth ID : 94:00:70:E5:2A:0DCS Type : GSM900, GSM1800 ********** SIMLOCK INFO ********** CONFIG_DATA : 0000000000000000PROFILE_BITS : 0000000000040000ASIC : 11PROVIDER : Unknown ProviderUnable to read SP Data..SIMLOCK_TYPE : PA_SL3 (15-digit NCK)SIMLOCK_TEST : FAILEDSECURITY_TEST : PASSEDSECURITY_CODE : 12345PHONE_MODE : TEST ================================================ Dynamic Camera Configuration ================================================DCC ID : NI00CS0000040C213402DCC Ver: XXXXXXERROR: DCC File Mismatched!Required DCC File: NI00CS0000040C213402Write the correct DCC to Fix the ProblemYou selected >>> C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\DCC\Common\NI00CS0000040C213402_002005.dccUploading to phone...Successfully Uploaded DCC DataRebooting Phone... (Wait for 9 Seconds)VBATT Powering Down SET VCCIO Level DoneSET BSI Load Done