السلام عليكم الجهاز جالي كوناك سيرفس عملت باك اب ار بي ال وايرز فلاش ونزلت
فلاش ورستور اربي ا ونس المشكله


card found: A1B5CCE8
registered to: CycloneBox

Connect phone on selected interface...

UFS S/N 29665 boot - Ok

Connect phone on selected interface...

Phone found!
Series 40 Device detected!
read info... - Ok

Reading Phone Info....
Connected phone - Nokia 3110c
Software ver : V 07.30 07-05-09 RM-237 (c) Nokia.
IMEI : 359309024411508
DSP Ver : ICPR61_08w10
PPM : V 07.21
05-11-08
RM-237
(c) Nokia.
MEA
CNT : Content: mea1
V 07.21
13-01-09
RM-237
(c) Nokia.

Product SN : MYK013301
Product code : 0514950
Base Prd.code: 0542523
Module code : 0203291
Hardware info=======
HWID : 5008
Retu : 32
Tahvo : 41
Batery: 4570 mV
CMT BT: Error
APE BT: Error
APE HW: Error
RF ic : 17211721
Lock info ===========
IMEI : 359309024411508
IMEI spNet :
IMEI svNet :

Conf key : 0000000000000000
Provider key : 2440700000000000
Country : Finland
Operator : NOKIA (Open)
Counters : Key 0 [3] , Fbus 0 [10]
Blocks : 7

LOCK STATUS :
=============================
BLK : 1
Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
BLK : 2
Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
BLK : 3
Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
BLK : 4
Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
BLK : 5
Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
BLK : 6
Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
BLK : 7
Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
=============================
LOCKS : All Open
=============================
User Code : 12345
MMC pwd : no any record found
UserDataExLevel : Full [PhoneBook, Calendar, PWD, SMS, Gallery]

Done!