السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاني جهاز n82 بيعمل ريستارت بعد الاقلاع بشكل متكرر نزلتلو سوفت باخر فيرجن وبقي نفس المشكلة
ممكن الحل ؟؟؟
وده السكان والانفو للجهاز

======================================================
Flash File Checksum Verification
======================================================
RM-313_35.0.002_PR.C0R: CHECKSUM PASSED
RM-313_35.0.002_PR.v08: CHECKSUM PASSED
RM313_31.0.016_009_uda_5.fpsx: CHECKSUM PASSED
======================================================
Verification Done...

Forcing Test Mode via BUSCHECK...
Booting Phone via FBUS...

VBATT Powering Down <<<<
VBATT Powering Up >>>>
SET VCCIO Level Done
SET BSI Load Done

AdvanceBox SendBootCodeEx
InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
BootFlashMode_DCT5

******************************************************
TIME STARTS HERE
******************************************************

BootFlashModeDCT5Ex Succeeded after 3 Attempts
SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 0 (0x00) bytes returned
Number of Sub Blocks 11 (0x0B)
1 SYSTEM_ASIC_ID 01
Block Length : 5 (05)
BB ASIC Index : 1 (01) APE
ID DWORD 0 : 24200705
2 ASIC_MODE_ID 13
Block Length : 2 (02)
BB ASIC Index : 1 (01) APE
Mode Id : 00
3 PUBLIC_ID 12
Block Length : 21 (15)
BB ASIC Index : 1 (01) APE
ID DWORD 0 : 3BBECAD2
ID DWORD 1 : 3DB98BFB
ID DWORD 2 : 342D0C2F
ID DWORD 3 : 209640E3
ID DWORD 4 : 53F33073
4 ROOT_KEY_HASH 14
Block Length : 21 (15)
BB ASIC Index : 1 (01) APE
Hash : BA 87 10 A7 E1 CD 5A 29 09 B9 A8 75 DB 27 AA 24 00 00 00 00
5 SYSTEM_ASIC_ID 01
Block Length : 21 (15)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
ID DWORD 0 : 00000001
ID DWORD 1 : 00000226
ID DWORD 2 : 00010006
ID DWORD 3 : 400C1921
ID DWORD 4 : 01031103
6 EM_ASIC_ID 02
Block Length : 5 (05)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
ID DWORD 0 : 00000295
7 EM_ASIC_ID 02
Block Length : 5 (05)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
ID DWORD 0 : 00000B22
8 PUBLIC_ID 12
Block Length : 21 (15)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
ID DWORD 0 : 12600018
ID DWORD 1 : 99DA0158
ID DWORD 2 : 81C8F126
ID DWORD 3 : CA2C8E3E
ID DWORD 4 : 79EF287E
9 ASIC_MODE_ID 13
Block Length : 2 (02)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
Mode Id : 00
10 ROOT_KEY_HASH 14
Block Length : 17 (11)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
Hash : CA EE BB 65 D3 C4 8E 6D C7 3B 49 DC 50 63 A2 EE
11 ROM_ID 15
Block Length : 9 (09)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
CRC 0 : 4B9B7510
CRC 1 : 3E691FF8
Checksum 36


============================================
NOR Chip Detected... Nitro Flashing Disabled
============================================

SearchForBootstrap_DCT5..
C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\Old\RAPIDOv11_2nd.fg
Boot File - Version 01.037.01
Boot File - Revision 0x0000 (0)
eBB5ProtocolType == Original
SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
Secondary Loader Sent...
ConfigurationRequest_DCT5 (RAM_SIZE_BB5 0x0000)..
MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
MessageID : 03
SubBlocks : 03
1 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
Block Length : 0B
BB ASIC Index : CMT 00
Device Type : NOR 00
Device Index : 00
Manufacturer Code : 0020 ->
Device ID : 8804 -> Type not in database
Extended/Fixed ID : 0000
Revision ID : 6B21
2 Sub Block ID : 11 STORAGE_DEVICE_CONTENTS_BB5
Block Length : 13
BB ASIC Index : CMT 00
Device Type : NOR 00
Device Index : 00
Device Contents : 00000000000000000000
3 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
Block Length : 0B
BB ASIC Index : CMT 00
Device Type : MMC 04
Device Index : 00
Manufacturer Code : FFFF -> Flash
Device ID : 0000 -> BAD FLASH TYPE
Extended/Fixed ID : 0000
Revision ID : 0000
Checksum : 68
SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
FLS1SendAlgoCodeEx..
SendAlgoCode_DCT5..
SearchForAlgorithm_DCT5..
Looking for ALL Devices...
Searching Algorithm Files NOR (00) ManID :0020 DevID :8804 ExtID :0000 RevID :6B21
Flash De******or
Manufacturer Code : 0020
Device ID : 8804
Extended/Fixed ID : 0000
Revision ID : 0000
Size : 00800000 (8 MB)
VPP Info : 0009
Erase10s : 28
Block1s : 32
BErase1s : 02
Reserved0 : 00
Reserved1 : 00
Reserved2 : 00
VPPInfo : VPP_INFO_3V_MASK VPP_INFO_9V_MASK
C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\Old\RAPIDOv11_algo.fg
Algorithm File - Version 01.040.00
Algorithm File - Revision 0x0000 (0)
eBB5ProtocolType == Original
SearchForAlgorithm_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
TransmissionTypeRequest_DCT5...
SuggestedType : 01 16BIT
TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 01 DC
ReturnedType : 01 16BIT
TransmissionTypeRequest_DCT5 : No Error - 0 (0x00)

Uploading ALGO File...
SendAlgoCodeFile_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
Pabub KEY Request
PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
BB Asic Index : 00
CMT PAPUBKEYS HASH:
F8311F20A18CAD3B70A4F896C74DD8711E189EED


Scanning Simlock Applet Type...
OK

=================================================
SL1/SL2 Applet detected
=================================================


Waiting for Phone to Go Online...
Elapsed Time: 1s
Elapsed Time: 2s
Elapsed Time: 3s
Elapsed Time: 4s
Elapsed Time: 5s
Elapsed Time: 6s
Elapsed Time: 7s
Elapsed Time: 8s
Elapsed Time: 9s
Elapsed Time: 10s

================================================
Basic Phone Information
================================================
MCU Version: V 06wk41v64.24 05-11-09 RM-313 (c) Nokia
IMEI Plain : 353188031571066
IMEI Spare : A353188031571060
IMEI SV : 33531880315710609F
Phone Model: Nokia N82
Category : Classic Phone
Phone Type : RM-313

================================================
Extended Phone Information
================================================
Product Serial Number: CYB657907
Product Code : 0561035
Basic Production Code: 0561067
Long Production SN : 0
MCU SW Version : V 06wk41v64.24 05-11-09 RM-313 (c) Nokia
HW Version : 4010
DSP Version : sharaku.ICPR62_09w10p1
Content : V 009 09-12-08 u05 RM-313
APE BT Version : HCI Version 3 (rev. 1740). LMP Version 3 (rev. 1740). Manufacturer 10.
Content Pack Version : V 009 09-12-08 u05 RM-313
AHNE Version : 11
APE SW Core Version : 35.0.002
Variant Version : 35.0.00208.01
APE Test Version : rm313_eno_2008wk06updv0.030
RETU Version : 15
Bluetooth ID : 00:25:CF:F2:A9:FE

================================================
Simlock Information
================================================
CONFIG KEY : 0000000000000000
PROVIDER KEY : 2440700000000000
NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
SIMLOCK TABLE :
Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
SIMLOCK STATE : Not Locked

SIMLOCK_TYPE : PA_SL2
SIMLOCK_TEST : PASSED
SECURITY_TEST : PASSED
SECURITY_CODE : 12345
PHONE_MODE : TEST
DCC ID : NOT USED


======================================================
Selected VPL File:
RM313_0551527_35.0.002_001.vpl
======================================================
Variant Details : RM-313 UAE
Software Version : 35.0.002
Product Type : RM-313
Product Code : 0551527
Variant Version : 001والانفو
================================================
Basic Phone Information
================================================
MCU Version: V 06wk41v64.24 05-11-09 RM-313 (c) Nokia
IMEI Plain : 353188031571066
IMEI Spare : A353188031571060
IMEI SV : 33531880315710609F
Phone Model: Nokia N82
Category : Classic Phone
Phone Type : RM-313

================================================
Extended Phone Information
================================================
Product Serial Number: CYB657907
Product Code : 0561035
Basic Production Code: 0561067
Long Production SN : 0
MCU SW Version : V 06wk41v64.24 05-11-09 RM-313 (c) Nokia
HW Version : 4010
RFIC Version : 17141715
DSP Version : sharaku.ICPR62_09w10p1
Content : V 009 09-12-08 u05 RM-313
APE BT Version : HCI Version 3 (rev. 1740). LMP Version 3 (rev. 1740). Manufacturer 10.
Content Pack Version : V 009 09-12-08 u05 RM-313
AHNE Version : 11
APE SW Core Version : 35.0.002
Variant Version : 35.0.00208.01
APE Test Version : rm313_eno_2008wk06updv0.030
APE HW Version : 1
APE ADSP SW Version : 256
Wireless LAN ID : 00:25:CF:F3:46:3E
Bluetooth ID : 00:25:CF:F2:A9:FE
CS Type : GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, WCDMA I

================================================
Simlock Information
================================================
CONFIG KEY : 0000000000000000
PROVIDER KEY : 2440700000000000
NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
SIMLOCK TABLE :
Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
SIMLOCK STATE : Not Locked

SIMLOCK_TYPE : PA_SL2
SIMLOCK_TEST : PASSED
SECURITY_TEST : PASSED
SECURITY_CODE : 12345
PHONE_MODE : TEST
DCC ID : NOT USED

ولكم جزيل الشكر