عندي مشكلة جالكسي ركب روم غلط يع بعد برمجة كلام باحمر واصفر اريد الحل
ارجو رح بالتفصيل يطلع كذا
E:failed to mount /sdcard (File exists)

E:copy_dbdata_media:Can't mount /sdcard
your storage not prepared yet, please UI menu for format and reboot actions

Media files copy failed.
اريد الحل بالتفصيل وشكراً