السلام عليكم جميعا

جهاز Nokia 5800 مفيهوش اي مشكله سوفت وير و كل قراءاته سليمه و عملتله سوفت للإصداره 60 لكن برضه مشكله الريستارت لسه موجوده ...

يا تري هل ليها اي حل هاردوير ؟

MXKEY [FT SCR2000 1], SN: C08571BF
Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 000066B2
Connection status: UHCI:HUB:USB 2.00 (Full-speed)
Driver: WinUSB, ver: 3.5.0.0
Module ver: 1.0.0.19663(13-12-2011), Library ver: 1.0.0.13672(13-12-2011)
CMT Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006400C192101031103 [RAPIDO3G ver: 1.13]
EM0 ID: 00000295
EM1 ID: 00000B22
PUBLIC ID: 0AB00002047900528378F95CC2CD7080A5C75CFB
ASIC MODE ID: 00
ROOT KEY HASH: CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
ROM ID: 4B9B75103E691FF8
SecondaryBoot: RAPIDOv11_2nd.fg [BB5] version: 11.34.0 revision: 2.0 size: 0x3B80
Supported Ids: 0003192101001203, 000C192101001203, 4003192101001203, 400C192101001203, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101051103, 400C192101051103, 400C192101051105, 4003192101051105
eBB5ProtocolType: NEW
TransmissionMode: DDR&TX2
Storage0: 0000 0000 - 0000 0000 type: RAM, asic:CMT
Storage1: FFFF 0000 - 0000 0000 type: MMC, asic:CMT
Storage2: 0400 0000 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
Storage3: 0000 0001 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
Storage4: 00EC 0040 - 0000 0121 [Samsung 2Gb DDP OneNAND,2 Gbits] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
Suggested algorithm: XSR 1.5
Algorithm: RAPIDOv11_XSR15_alg.fg [XSR 1.5] version: 11.34.0 revision: 2.0 size: 0x8FE30
Supported Ids: 0003192101001203, 000C192101001203, 4003192101001203, 400C192101001203, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101051103, 400C192101051103, 400C192101051105, 4003192101051105
TransmissionMode: DDR&TX2
FUR: Adding Asic CMT as client OK
CMT PAPUBKEYS HASH: 76A20187051C30162EE91C77AE5E6011F5F1BA61
Original Imei: 35318403994989
Original Product code: 0559408
Bluetooth ID: 00254884E6E1
WLAN ID: 002548853501
SIMLOCK PA identifier:
[0] PA_SL2
[1] PA_SL3

Phone type: RM-356 (Nokia 5800 XpressMusic)
SW version: V ICPR72_10w29_tube1 24-05-11 RM-356 (c) Nokia
Imei plain: 35318403994989-1
Product code: 0559408
Battery voltage: 4411 mV, current: 181 mA
ApeCoreSw: V 60.0.003
Language Pack:
- not available.

SLPA ver[3]: PA_SL2/PA_SL3 (15 digit NCK)

SIMLOCK seems to be valid
SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
CMLA_KEY seems to be valid
WMDRM_PD seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed


Imei net: 353184039949891
Version: SIMLOCK SERVER
Counter: 0/3, 0/10

CONFIG_DATA: 2440700000000000
PROFILE_BITS: 0000000000000000

BLOCK1: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK2: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK3: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK4: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK5: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK6: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK7: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN