(Warning: The file(0x00800000) is not a full flash file(0x01000000).

هذة الرسالة معناها وجود تلف فى ملف nv
نزل الفلاشة عادى مع وجود هذة الرسلة بعد ذلك اعمل فرمات ثم نزل ملف nv