رجاء كود شفرة alcatel ot-e207
e207x-2asffr1
imie: 353835015296439