السلام عليكم

ارجوا المساعدة في سريال لاني لم استطيع ابدا
مع العلم اني شفت هذه المشاركة ولم افلح
https://www.gem-flash.com/vb/showthread.php?t=221734

Selected model: M620
Selected com port: COM3
Selected speed port: 921600
Phone must be ON!
Please, connect phone
Entering TestMode... OK
Start repair IMEI......
SW: M620JPIE1
IMEI: 35580602251332
Cal Data corrupt or erased - use repair OTP function !
Repair - false
Elapsed time: 8 second, sw ver: 3.5.0026