السلام عليكم
e5 واقع بالماء قمت بتنظيف الجهاز والان عند تشغيلة يعمل الرجاج عند التشغيل بشكل طبيعي لكن لا توجد صورة او اضاءه
وهذه قراءة الام اكس
Version Info:
MCU SW version: V ICPR82_10w18.16 27-08-10 RM-632 (c) Nokia
HW version: 3008
RFIC version: Vapaus_6.5 Mikki_1.1
DSP version: ICPR82_10w18.16
APE SW Core version: 042.010
APE Variant version: 042.010042.010.25.01042.010.C00.01
APE Test version: v0.034
Retu version: 35
Tahvo version: 00
APE HW version: 256
APE ADSP SW version: 256
WLAN ID: 00 E4 1B A5 FC C1 D4
Bluetooth ID: D4 C1 FC A4 8F 44
Product Info:
Production serial number: 21C9EF5AA
Product code: 0595210
Module code: 0204475
Basic production code: 0590165
Product specific data: 000000000000000000000000000000000000
Long production SN: 0
Serial Numbers:
IMEI plain: 357413043640444
IMEI spare to net: 3A 75 14 03 34 46 40 04
IMEI SV to net: 33 75 14 03 34 46 40 14 F0
Other Info:
Model: Nokia E5-00 (Classic Phone)
CS type: GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA I/WCDMA II/WCDMA VIII
Battery voltage: 4796 mV
Battery current: 111 mA
BSI: 5.8 KOhm

Imei net: 357413043640444
Version: SIMLOCK SERVER
Counter: 0/3, 0/10

CONFIG_DATA: 2440700000000000
PROFILE_BITS: 0000000000000000

BLOCK1: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK2: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK3: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK4: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK5: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK6: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK7: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN