السلام عليكم اليوم قمت بتفعيل بوكس سبيتي عملت تحديث لبوكس لبوكس اتحدث بس البرنامج سبيتي محبش يفتح ودا لو غ تحديث فين المشكل ياجماعةCard type: base
Dongle serial No (S/N): *******
Firmware version: 0118.02
Dongle status: activated
"UK edition" status: Off
Last launched application: 0000 v.0000
Active modules:
- 00: base
- 03: easy service tool
- 04: Pin-Finder Adapter
- 06: SPT

Support area: http://www.infinity-box.com/download
- Username:*****
- Password: ****
Online account: http://www.infinity-box.com/support.php
- Username: ******
- Password: *****
Dongle parameters checksum: 968529