وده الفالش عالتورنادو يو اس بيInsert USB Cable to Switched OFF Phone and Power ON
USB BOOT : 60,07 [Rm-469] [2.2.0.1]
CMT ASICID: 000000030000022600010007600C192102011104
EM 1 ID : 00001040
EM 2 ID : 00001030
CMT PUBID : 1120020D0C650344FE66FC3BA19AA4CCBE53807F
CMT MODE : 00
CMT HASH : 25B977A055BE9B5DEC0C38A2A279C695
CMT ROMID : 3E273BF637BE26FA
CMT 2ND Bt: RAPUv11_2nd.fg, Ver: 11.16.0
CMT 2ND Bt: SILO OK
CMT RMID0 : 00000000-00000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT FLID0 : 00200040-00000031, St OneNAND-2G
CMT FLID1 : 00200040-00000031, St OneNAND-2G
CMT RQALG : XSR 1.6
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAPUv11_XSR17_alg.fg, Ver: 11.16.0
CMT KSIG0 : 85F252E351E225CAFC4DFBC8041EABD2823E3500
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm469_071.004_prd.core.fpsx
CMT NAND Erase Area: 0x00020000-0003FFFF
CMT NAND Erase Area: 0x00060000-004DFFFF
CMT NAND Erase Area: 0x008E0000-0B13FFFF
CMT NAND Partition Format
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:01
Written: 14 Certificate(s)
CMT FLASH WRITE OK, Time: 00:18
IMAGE : rm469_071.004_C00.01_DEFAULT_prd.rofs3.fpsx
CMT NAND Erase Area: 0x09D00000-0B13FFFF
CNT FLASH ERASE OK, Time: 00:00
Written: 1 Certificate(s)
CNT FLASH WRITE OK, Time: 00:01
IMAGE : rm469_071.004_10.01_MENA_A_prd.rofs2.fpsx
CMT NAND Erase Area: 0x07340000-09CFFFFF
PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:00
Written: 1 Certificate(s)
PPM FLASH WRITE OK, Time: 00:06
Flashing Completed, Rebooting Mobile
بس مش راضي يقبل يو اي سيتنج