ana 3andi moshkela 3'areeba shewya we heya en el ghaz beta3y (iphone 3g 16) a7yanan lma aseebo we yed7'ol fe el sleep mode mayshta3'alsh tany ela lw dost 3la zorar el home + sleep for 10 minutes. ma3 el 3elm lw 7ad etasal aw ba3atli message betwsal bs mesh bashoof ay 7aga la2en beykon el gehaz belnesbali ka2no ma2fool we lma bawsalo bel itunes beygebli en el gehaz fe el recovery mode we nazelt kol anwa3 el firmware bs bardo el moshkela de bet7sal we malhash mwa3eed mo7adada aw 7alat