KulankendiVer 2.94 released !

- Added Samsung Broadcom Unlock Codes reading by MicroUSB RS232 cable

  • S5620
  • B5310

- Added Alcatels modems calculation by IMEI

  • S220L
  • X225L
  • X225S
  • X228L
- Samsung new compilations DB updated

  • S3370
  • S3370N
- Fixed wrong calculated codes for some Alcatels modems

- ZTE modems instruction updated(some models need to enable diag port manually)***** ENG Unlocking Instructions *****

>> Read Unlock Codes by MicroUSB RS232 Cable ONLY <<

1. Go to SETTINGS and click DETECT,select COM port on what is cable connected(RS232 or FTDI) and click ACCEPT
2. Power off phone
3. Select "Read Unlock Codes" option and click EXECUTE
4. Connect MicroUSB RS232 cable to phone and wait for codes
5. Unlocking and Unfrezzing procedure is same as for P910(select P910 to read instruction) except that 128K simcard is NOT required.


******** PL Instrukcja odblokowania ********

>> Odczyt kod&oacute;w tylko przez kabel MicroUSB RS232 <<

1. Kliknij USTAWIENIA i WYKRYJ, wybierz port COM do kt&oacute;rego podlączony jest kabel COM lub box FTDI kliknij AKCEPTUJ(prędkość portu COM nie jest ważna).
2. Wyłącz telefon
3. Wybierz opcję "Odczyt Kod&oacute;w odbl." i kliknij na WYKONAJ
4. Podłącz kabel MicroUSB do telefonu i poczekaj na kody
5. Procedura odblokowania i Unfreezing jest taka sama jak dla P910(Wybierz P910 by przeczytać instr.) z wyjątkiem,że nie jest wymagana karta sim 128K.
Disscusion :
Kulankendi Ver 2.94 ! Samsung S5620, B5310, Alcatel modems S220L,X225L,X225S,X228L


Cable scheme MicroUSB RS232 :

Samsung MicroUART pinout


Best Regards SHAKS